Disclaimer

Lucendis stelt de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samen. Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd niet volledig is. Lucendis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuiste informatie op deze website.

Merken

Alle woord- en beeldmerken op deze website zijn eigendom van Lucendis, tenzij anders aangegeven. Zonder schriftelijke toestemming van Lucendis is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

Copyright

Deze website geniet auteursrechtelijke bescherming en is bestemd voor eigen gebruik en/of voor gebruik door klanten en bezoekers van Lucendis. Het is niet toegestaan deze website te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Lucendis is het niet toegestaan deze website op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of anderszins beschikbaar te stellen op een computernetwerk.

Aansprakelijkheid

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Lucendis is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van deze site verkregen is.